“ท่านจะเป็นพยานถึงเรา” (กจ. 1:8) ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2022....

ประวัติศาสตร์และพระพรเฉพาะของสมณองค์กรยุวธรรมทูต
ตอนที่ 6
จิตตารมณ์ขององค์กรยุวธรรมทูต

           เมื่อเริ่มแรกนั้นผู้ก่อตั้งเองไม่มีเวลาที่จะได้เขียนถึงเทวศาสตร์ขององค์กรของท่าน ที่เรียกชื่อองค์กรนี้ว่า “ยุวธรรมทูต” (Holy Childhood) เพราะท่านต้องการที่จะให้เด็กๆได้เลียนแบบการดำเนินชีวิตของพระเยซูเจ้าในขณะที่พระองค์ยังทรงเป็นเด็ก จากการดำเนินงานที่ผ่านมาในยุคแรกๆนั้นทำให้สามารถสรุปได้ถึงกฎระเบียบที่ผู้ก่อตั้งได้ยึดถือดังนี้
1. ยุวธรรมทูตอยู่ภายใต้การคุ้มครองของพระกุมารเยซู
2. มีพระแม่มารีย์เป็นองค์อุปถัมภ์เป็นลำดับแรก และเทวดารักษาตัว นักบุญยอแซฟ นักบุญฟรังซิสเซเวียร์และนักบุญวินเซนเดอปอลเป็นองค์อุปถัมภ์ลำดับที่สอง
3. เด็กๆที่ได้รับศีลล้างบาปแล้วสามารถเข้าเป็นสมาชิกขององค์กรได้
4. องค์กรรับเด็กๆเข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่เกิดจนถึงเมื่อพวกเขาได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรก
5. องค์กรจัดระบบการฝึกอบรมโดยแบ่งเด็กๆออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 12 คนเพื่อเป็นเกียรติแด่พระเยซูเจ้าที่ทรงอยู่ในปฐมวัย แต่ละกลุ่มยังเรียกโดยใช้หมายเลข1, 2, 3 ฯลฯ เพื่อแทนอายุของพระเยซูในวัยเด็ก คือ หมายเลข 1 แทนพระเยซูในขณะที่มีอายุ 1 ปี หมายเลข 2 แทนพระเยซูเมื่อมีอายุ 2 ปี เป็นต้น

             ผู้ก่อตั้งมีเจตนาที่จะให้แต่ละกลุ่มมีจำนวนสมาชิก 12 คนเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตในวัยเด็กของพระเยซูเจ้า ทั้งนี้เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ความเรียบง่าย ความสงบเงียบ ความสนุกสนานรื่นเริง การเปิดเผย ความไว้วางใจต่อพระมารดา ความว่านอนสอนง่ายต่อบิดาเลี้ยง และที่เหนือสิ่งอื่นใดคือความปรารถนาที่จะอุทิศตนเพื่อปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้าสวรรค์อย่างแท้จริง

             พระสังฆราชเดอฟอร์บิน-เจนสัน ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระเยซูเจ้าไว้ดังนี้

            “การบังเกิดของพระเยซูในฐานะที่ทรงเป็นบุตรของพระเจ้าแท้และบุตรของมนุษย์แท้นั้นได้รับมอบความศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ในช่วงแรกๆของชีวิตแล้ว ดังนั้นชีวิตในวัยเด็กของพระองค์จึงมีความงดงาม เพราะได้สะท้อนให้เห็นถึงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ และชีวิตของพระองค์นั้นเป็นภาษาใหม่ในการสอนและเป็นแบบอย่างอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งทำให้ข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิต่างๆของเด็กๆหมดไป นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มอภิสิทธิ์ให้กับเด็กๆอีกด้วย”

            ท่านเองมีความมั่นใจว่าการความเรียบง่าย ไม่มีจริต การอยู่สงบเสงี่ยม ไม่ว้าวุ่นเป็นบรรยากาศที่ทำให้พระพรของพระเจ้าหลั่งไหมมาสู่เด็กๆและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติเหมือนเด็กๆนี้
สืบเนื่องมาจากพระพรพิเศษของยุวธรรมทูต ขบวนการฝึกอบรมนี้ทำให้เด็กๆเกิดความสำนึกขึ้นใหม่ เพราะเด็กๆเองได้รับพระพรแห่งศีลล้างบาปที่ทำให้ชีวิตของพวกเขาเต็มไปด้วยพระพรของพระจิตเจ้า ศีลล้างบาปเป็นของขวัญที่พระเจ้าประทานให้เราทุกคนแบบให้เปล่า พระพรอันสมบูรณ์นี้มิได้เป็นของตัวเราเองและเพื่อตัวของเราเองแต่ละคนเท่านั้น แต่เป็นของสากลที่ทุกคนสามารถได้รับและมีไว้เพื่อบรรดาพี่ๆน้องๆทุกคนในฐานะที่เราทุกคนต่างมีบิดาเดียวกันคือองค์พระผู้เป็นเจ้า เราจะปล่อยให้เด็กจำนวนเป็นล้านๆไม่มีโอกาสได้รับพระพรเช่นนี้หรือ

           การอุทิศตนเพื่องานธรรมทูตจึงเกิดจากศีลล้างบาปนี้เอง ไม่ได้เป็นภาระหน้าที่ของบรรดาผู้ใหญ่เท่านั้น เด็กๆแม้ว่าจะยังเล็กอยู่ก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในงานธรรมทูตโดยการภาวนาและการเสียสละ ซึ่งถ้าเด็กๆได้รับการฝึกฝนอย่างนี้ทุกวัน แน่นอนพวกเขาก็ได้กลับกลายเป็นธรรมทูตหรือมิชชันนารีอย่างเต็มตัวเมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่อย่างแน่นอน

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

14439480
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
358
1062
3653
3653
14439480
Your IP: 44.192.254.173
2023-10-04 04:56