“ท่านจะเป็นพยานถึงเรา” (กจ. 1:8) ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2022....

ประวัติศาสตร์และพระพรเฉพาะขององค์กรสมณองค์กรยุวธรรมทูต
ตอนที่ 2
แรงบันดาลใจ

             พระสังฆราช เดอ ฟอร์แบง เจนสัน ได้ปลุกจิตสำนึกเด็กๆชาวฝรั่งเศสให้เห็นถึงความยากลำบากของเด็กๆชาวจีนซึ่งอยู่ในวัยเดียวกันกับพวกเขา และให้ร่วมมือกันในการช่วยเหลือเด็กๆเหล่านั้น เป็นต้นการช่วยเหลือเด็กๆที่ต้องตายไปโดยที่ไม่มีโอกาสที่จะได้รับศีลล้างบาป พระสังฆราชได้ถามเด็กๆว่าพวกเขาจะช่วยเด็กๆชาวจีนได้อย่างไร เด็กๆตอบว่า “สวดภาวนา” “บริจาคเงิน” “อดออมแล้วนำเงินไปช่วยเหลือ” ที่สุดพระสังฆราชได้ขอให้เด็กๆแต่ละคนสวดบทวันทามารีอา 1 บทเป็นประจำทุกๆวัน และทุกๆเดือนให้ถวายเงินคนละ 1 เพ็นนี

           เด็กๆจึงได้เริ่มสวดภาวนา และเสียสละตนเองด้วยการบริจาคเงินคนละเล็กละน้อย เพื่อแสดงออกถึงความเป็นพี่น้องกับเด็กๆทั่วโลก ซึ่งการกระทำเช่นนี้ได้รับการสานต่อกันเรื่อยมาจากทุกๆทวีปจนถึงปัจจุบันนี้

จากนั้นเป็นต้นมาผู้ก่อตั้งและผู้ร่วมงานจึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้ดังนี้
- เพื่อช่วยชีวิตบรรดาเด็กๆให้พ้นจากความตาย...ให้วิญญาณของพวกเขาได้เข้าสู่สวรรค์โดยผ่านทางศีลล้างบาป ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
- เพื่อเตรียมชนรุ่นใหม่โดยให้การอบรมศึกษาแบบคริสตชนแก่บรรดาเด็กๆ
- สร้างเด็กๆให้เป็นเครื่องมือเพื่อการไถ่บาปมนุษย์ โดยให้เป็นครู ครูคำสอน แพทย์ พระสงฆ์ และมิชชันนารี เด็กๆในยุโรปและอเมริกาที่ได้ช่วยเหลือเด็กๆในเอเชียและอัฟริกาจะได้รับผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่

          ความรู้สึกนึกคิดของพระสังฆราชเช่นนี้ทำให้เกิดรูปแบบใหม่ในงานธรรมทูตที่มุ่งเน้นไปยังพระหรรษทานแห่งศีลล้างบาป โดยตระหนักว่าเด็กๆมีสิทธิที่จะเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้อีกด้วย
          ตั้งแต่นั้นมา สมณองค์กรยุวธรรมทูตได้กลายเป็นเส้นทางเดินทางสู่ความเชื่อของเด็กๆ โดยนำจิตวิญญาณการเป็นธรรมทูตมาสู่หัวใจของเด็กๆและโน้มนำพวกเขาให้รับใช้เพื่อนพี่น้องด้วยความยินดี จิตวิญญาณแห่งการเป็นธรรมทูตของเด็กๆไม่ได้เป็นฝ่ายให้แต่เพียงผู้เดียว การภาวนา การเสียสละ(พลีกรรม) และความรักของเด็กๆจากทวีปยุโรปก็ได้รับการสนองตอบด้วยคำภาวนา การเสียสละ(พลีกรรม) และความรัก แม้กระทั้งการเป็นมรณะสักขี(ยอมตาย)จากเด็กๆชาวจีนด้วย เราต้องขอบคุณสมณองค์กรยุวธรรมทูตที่ทำให้เด็กๆกลับกลายเป็นบุคคลสำคัญในการประกาศข่าวดีของพระเจ้า

          คำขวัญ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ก่อให้เกิดการปฏิวัติต่องานธรรมทูตของพระศาสนจักรเป็นอย่างมาก เพราะเด็กๆที่เคยถูกมองว่า ซื่อๆไม่รู้อะไร กลับกลายเป็นบุคคลสำคัญในงานอภิบาลของพระศาสนจักร และเป็นกำลังสำคัญในการประกาศข่าวดีของพระเจ้า

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

14439427
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
305
1062
3600
3600
14439427
Your IP: 44.192.254.173
2023-10-04 04:13