“ท่านจะเป็นพยานถึงเรา” (กจ. 1:8) ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2022....

ประวัติศาสตร์และพระพรเฉพาะของสมณองค์กรยุวธรรมทูต
ตอนที่ 7
อิทธิพลจากมรดกของพระศาสนจักร

            เมื่อได้อ่านถึงกฎของยุวธรรมทูต คำถามหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือ “ผู้ก่อตั้งนำเอาจิตตารมณ์ยุวธรรมทูตมาจากไหน” พระสังฆราชเดอฟอร์บิน-เจนสันไม่ได้เป็นคนที่คิดเรื่องจิตตารมณ์นี้เป็นคนแรก การนำเอาพระกุมารเยซูมาเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตของเด็กๆนี้มาจากบรรดาผู้ร่วมงานตั้งแต่แรกของท่าน ซึ่งเป็นผลผลิตของบ้านเณรคณะ Saint-Sulpice ที่ก่อตั้งโดย Jean Jacques Olier (วันที่ 20 กันยายน 1608 – วันที่ 2 เมษายน 1657)

           ในด้านเทวศาสตร์นั้น ในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 17 พระคาร์ดินัน Pierre de Berulle ได้ยึดเอาพระคุณลักษณะของพระเยซูในช่วงปฐมวัยเป็นหลักในการเทศน์สอนของท่าน เช่น การที่ต้องพึ่งพาผู้อื่น ความนอบน้อมถ่อมตน การเรียนรู้ พระพรแห่งความบริสุทธิ์ ความยากจนฝ่ายจิต ความนบนอบ การว่านอนสอนง่าย ความซื่อตรง และความสงบเสงี่ยม

           บรรดาซิสเตอร์คณะคาร์เมไลท์ที่ Beaune เป็นผู้ที่ทำให้ความศรัทธาต่อพระกุมารเยซูเป็นที่รู้จักไปทั่วไป โดยที่สมาชิกของคณะคาร์เมไลท์นี้ได้ยึดเอาพระกุมารเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตอย่างจริงจัง มีสมาคมหนึ่งได้เกิดขึ้นโดยใช้ชื่อว่า “ครอบครัวของพระกุมารเยซู” และในทุกวันที่ 25 ของเดือนพวกเขาจะสวดภาวนาต่อพระกุมารเยซูเป็นพิเศษและยังได้แนะนำให้ คริสตชนอื่นๆได้ภาวนาต่อพระกุมารเยซูในหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อให้คริสตชนได้เกิดความสำนึกที่จะดำเนินชีวิตเช่นเดียวกับพระกุมาร โดยหล่อหลอมให้เป็นคนที่เรียบง่าย ซื่อๆ อ่อนโยน อ่อนหวาน และนอบน้อมถ่อมตน ประเทศฝรั่งเศสเองก็ได้มอบไว้ในความคุ้มครองของพระกุมารเยซู

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

14439510
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
388
1062
3683
3683
14439510
Your IP: 44.192.254.173
2023-10-04 05:07