“ท่านจะเป็นพยานถึงเรา” (กจ. 1:8) ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2022....

ประวัติศาสตร์และพระพรเฉพาะของสมณองค์กรยุวธรรมทูต
ตอนที่ 4
เด็ก ๆ เป็นเอกในพระอาณาจักรของพระเจ้า

              ในครึ่งแรกของศตวรรษที่ 19 เราสามารถพูดได้ว่าเป็นยุครุ่งเรืองของงานธรรมทูตจากประเทศต่างๆในทวีปยุโรป กระแสการเป็นธรรมทูตยังต่างแดนให้กับคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า(Ad Gentes) และคริสต์ศาสนาในยุคนั้นร้อนแรงมาก มีนักบวชชายหญิงอาสาสมัครออกไปประกาศข่าวดียังดินแดนที่ห่างไกลเป็นจำนวนมาก พระศาสนจักรฝรั่งเศสเองก็มีมิชชันนารีจำนวนมากที่ทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนไปยังดินแดนต่างๆด้วยความกล้าหาญและด้วยจิตใจที่ร้อนรน ส่วนทางครอบครัวนั้น บรรดาพี่น้องคริสตชนก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานประกาศข่าวดีกับบรรดามิชชันนารี่ด้วยการภาวนาอย่างสม่ำเสมอและการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนงานแพร่ธรรม ทั้งนี้โดยการร่วมมือกับกระทรวงว่าด้วยการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน โดยทุกฝ่ายต่างมุ่งหน้าทำงานเพื่อให้การประกาศข่าวดีตามพระบัญชาของพระเยซูเจ้าอย่างขะมักเขม้น

            กระแสสำคัญประการหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นก็คือ เด็กๆที่แต่เดิมถูกมองว่าเป็นเพียงผู้รับการประกาศข่าวดีเท่านั้น แต่บัดนี้พวกเขาได้กลับเป็นพระเอกในแวดวงงานประกาศข่าวดีด้วย บรรดาพระสังฆราชและคุณพ่อเจ้าอาวาสต่างๆเกิดความประหลาดใจที่เห็นว่าเด็กๆได้เข้ามาร่วมงานการเป็นธรรมทูตและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล

             ตั้งแต่มีการจัดตั้งกลุ่มยุวธรรมทูตขึ้นมา บรรดาชุมชนคริสตชนเองก็ให้การยอมรับว่าพลังของเด็กๆในงานของพระศาสนจักรด้านธรรมทูตนี้มีอยู่อย่างมากมาย พวกเขาได้เห็นผลงานของพระจิตในตัวของเด็กๆ แม้ผู้ก่อตั้งเองได้กล่าวไว้ในเชิงพยากรณ์ว่า เด็กๆชาวจีนจะเป็นเหมือนโมเสสใหม่ เมื่อพวกเขาได้รับความช่วยเหลือจากคำภาวนาและน้ำใจดีในบริจาคเงินจากบรรดาเด็กๆประเทศฝรั่งเศสแล้ว พวกเขาเองจะกลับกลายเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือพี่ๆน้องๆของพวกเขาต่อไป ด้วยการเป็นครูคำสอน เป็นครู เป็นมิชชันนารี หรือเป็นพ่อแม่ครอบครัวคริสตชนที่ดี และเวลาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าความฝันหรือคำทำนายของพระสังฆราชเดอ ฟอร์บิน เจนสัน เป็นความจริงเพราะในเวลานี้เด็กๆที่ได้รับความช่วยเหลือในสมัยนั้น ปัจจุบันได้เป็น พระคาร์ดินัล พระสังฆราช ครูคำสอน และหลายคนได้รับการประกาศแต่งตั้งให้เป็นนักบุญอีกด้วย

              การที่เด็กๆได้เข้ามามีบทบาทในงานธรรมทูตนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักร เพราะในประวัติศาสตร์แห่งความรอดนั้นเราจะเห็นได้ว่าเด็กๆไม่ได้รับบทบาทให้เป็นผู้รับผิดชอบในงานอภิบาลหรืองานแพร่ธรรมเลย ในความรู้สึกนึกคิดของชาวฮิบรูเองนั้นจัดให้วันเด็กเป็นกลุ่มบุคคลที่ยังไม่มีศักยภาพ และในวรรณกรรมของบรรดานักบวชในศาสนายิวเห็นว่าเด็กๆยังไม่มีความพร้อมทางด้านจิตใจและยังเป็นเสมือนคนหูหนวกที่ไร้ความสามารถ

เด็กๆนี้แหละสำคัญนัก
              พระเยซูเจ้าเองทรงให้ความสำคัญแก่เด็กๆ ในการเทศน์สอนของพระองค์นั้น พระองค์ทรงให้คุณลักษณะของเด็กเป็นหัวใจของการเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า ดังจะเห็นภาพที่ชัดเจนในเหตุการณ์ที่พระองค์ทรงให้การต้อนรับเด็กๆในขณะที่สาวกพยายามห้ามปราม(มธ 19:13-15) นอกจากนั้นเรายังเห็นได้จากการสอนเช่นเปรียบเทียบในเรื่อง เมล็ดมัสตาร์ด(มธ 13:31-31) เมล็ดข้าวสาลี(มธ 13:18) และเชื้อแป้ง(มธ 13:33) จิตวิญญาณแห่งการเป็นธรรมทูตของเด็กๆมีความหมายและความสำคัญดั่งเช่นพระวาจาทั้งสามตอนนี้ การทำงานของยุวธรรมทูตจะต้องเริ่มต้นและบรรลุตามเป้าหมายไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรก็โดยอาศัยองค์พระจิตเจ้า

              เมล็ดมัสตาร์ดเล็กๆจะกลับกลายเป็นต้นไม้ใหญ่พอที่จะให้นกจำนวนมากอาศัยและสร้างรังได้ เมล็ดข้าวน้อยๆจะกลายเป็นต้นข้าวและให้ผลมากมายเลี้ยงดูคนจำนวนมากได้ และเช่นเดียวกันเชื้อแป้งเล็กๆเมื่อมาเคล้าผสมกับแป้งก็กลับกลายเป็นขนมปังเลี้ยงดูคนในโลกได้เช่นกัน

               บรรดาผู้ใหญ่ทุกคนได้รับการร้องขอให้เป็นผู้ที่ช่วยทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มจากการหันมาให้พิจารณาดูศักยภาพของเด็กๆ และช่วยกันสร้างเด็กๆของเราให้เป็นเด็กรุ่นใหม่ เป็นเด็กตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า ผู้ใหญ่มีความจำเป็นในการให้การสนับสนุนและการฝึกอบรมเด็กๆของเรา โดยไม่ใช่ให้การเติบโตเฉพาะฝ่ายร่างกายเท่านั้น แต่ให้จิตวิญญาณของพวกเขาได้เติบโตพร้อมๆกันด้วย ทั้งนี้โดยอาศัยความช่วยเหลือหรือพระหรรษทานจากพระจิตเจ้า

               สำนักงานองค์กรยุวธรรมทูตในบางประเทศทางลาตินอเมริกาได้เลือกเอา “รวงข้าว” เป็นสัญลักษณ์ของโปรแกรมการฝึกอบรมยุวธรรมทูต โดยให้ “รวงข้าวสีเขียว” เป็นเสมือนเด็กเล็กๆที่มีเชื้อแห่งความศักดิ์สิทธิ์จากศีลล้างบาปและกำลังเติบโตเพื่อจะได้ผลิดอกออกรวงต่อไป ส่วน “รวงข้าวสีเหลือง” เป็นรวงข้าวเหลืองอร่าม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเด็กๆที่พร้อมแล้วที่จะช่วยพระศาสนจักรในการนำความรอดไปมอบให้กับเด็กๆซึ่งเป็นเพื่อนร่วมโลกของพวกเขา

 

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

13998073
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
2311
1973
15042
84123
13998073
Your IP: 44.201.94.236
2023-03-23 22:09