“ท่านจะเป็นพยานถึงเรา” (กจ. 1:8) ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2022....

รางวัลการประกวดวาดภาพการ์ดส่งความสุขโอกาสวันพระคริสตสมภพ ค.ศ. 2022
หัวข้อ "ความชื่นชมยินดีแห่งการบังเกิดมาของพระกุมารเยซู"
โดย สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ประเทศไทย


รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท เด็กชายธนวัฒน์  งามสอน ศูนย์คาทอลิกแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ สังฆมณฑลเชียงใหม่
รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
ผลงานของ เด็กชายธนวัฒน์  งามสอน
ศูนย์คาทอลิกแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ สังฆมณฑลเชียงใหม่รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท ผลงานของ นางสาวสุนารี  แซ่ลี โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก สังฆมณฑลนครสวรรค์
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
ผลงานของ นางสาวสุนารี  แซ่ลี
โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก สังฆมณฑลนครสวรรค์


รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 2,000 บาท ผลงานของ เด็กชายชุติพงษ์  กิจนิจชี โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์ อยุธยา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพรางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 2,000 บาท
ผลงานของ เด็กชายชุติพงษ์  กิจนิจชี
โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์ อยุธยา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

***************************************************************

 :::: ชมผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด :::: ภาพการรับรางวัล ::::

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

13998112
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
2350
1973
15081
84162
13998112
Your IP: 44.201.94.236
2023-03-23 22:35