“ท่านจะเป็นพยานถึงเรา” (กจ. 1:8) ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2022....

สัมมนามิชชันนารีสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2022 ณ ศูนย์มิสซังคาทอลิกเชียงใหม่
สัมมนามิชชันนารีสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2022 ณ ศูนย์มิสซังคาทอลิกเชียงใหม่

    คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูตร่วมกับสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS Thailand) จัดสัมมนามิชชันนารีสัมพันธ์ในโอกาสฉลอง 400 ปี แห่งการก่อตั้งสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน 200 ปี ขององค์เผยแพร่ความเชื่อ และ 100 ปี ของสมณองค์กรเผยแพร่ความเชื่อ สมณองค์กรยุวธรรมทูตและสมณองค์กรนักบุญเปโตรอัครสาวก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรดาธรรมทูตที่ทำงานอยู่ตามเขตต่างๆ ในประเทศไทยมาพบปะและรู้จักกัน มารับฟังและร่วมแบ่งปันประสบการณ์การแพร่ธรรม และเพื่อมองดูทิศทางการประกาศข่าวดี ในประเทศไทยให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน โดยมีพระสังฆราช พระสงฆ์และซิสเตอร์ จาก 13 คณะ สงฆ์พื้นเมือง 3 สังฆมณฑล เข้าร่วม จำนวน 52 ท่าน

 

       ทางสังฆมณฑลเชียงใหม่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสถานที่และให้การต้อนรับบรรดาธรรมทูตที่มาประชุมด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง และเต็มไปด้วยความประทับใจ มีพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ ที่ให้การสนับสนุนการสัมมนาอย่างเต็มที่ด้วยการเข้าร่วมสัมมนากับพวกเราทุกวัน และเป็นประธานในมิสซาเปิดและปิดการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

 

       นอกจากจะเป็นโอกาสพบปะพูดคุยกันตามประสาธรรมทูตแล้ว ยังเป็นโอกาสที่ได้เรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกาศข่าวดี โดยมีคุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล อธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรมมาให้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ในหัวข้อ “ศึกษาประวัติศาสตร์การแพร่ธรรมในประเทศไทย เพื่องานธรรมทูตในปัจจุบัน” และคุณพ่ออเล็กซานโดร ไบร์ อธิการเจ้าคณะซาเวเรียน แบ่งปันสมณสาสน์ “จงไปประกาศพระวรสาร”(Praedicate Evangelium) และเสริมบรรยากาศความเข้มข้นด้วยการแบ่งปันประสบการณ์ธรรมทูต(Best practices) โดยคุณพ่อบรีส คุณพ่อเรย์ คุณพ่อดาเนียล และคุณพ่ออาดรีอาโน

 

       และในวันสุดท้ายของการสัมมนา เราสรุปด้วยการเปิดเวทีเสวนา ให้ทุกคนได้มีโอกาสพูดคุยถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในงานธรรมทูตที่ตนมีประสบการณ์ เพื่อแต่ละคนอาจจะได้รับแนวคิด และมุมมองใหม่ๆ สามารถนำไปปรับใช้ในงานการประกาศข่าวดีของตน สิ่งที่หวังลึกๆ ของการสัมมนาในครั้งนี้คือธรรมทูตแต่ละคนจะได้รับพลัง กำลังใจ และความร่วมมือกันในการที่จะเสริมสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้าในแผ่นดินไทยต่อไป

 


LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

13998107
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
2345
1973
15076
84157
13998107
Your IP: 44.201.94.236
2023-03-23 22:34