“ท่านจะเป็นพยานถึงเรา” (กจ. 1:8) ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2022....

ประชุมผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมระดับทวีป
ประชุมผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมระดับทวีป

           ในระหว่างวันที่ 16 – 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2023 สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ได้จัดประชุมผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมระดับทวีปเอเชียและโอเชเนีย   ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน”  อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมีผู้อำนวยการฯ มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 17 ท่านเป็นตัวแทนจาก 21 ประเทศ

ประชุมผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมระดับทวีป
         ในโอกาสนี้ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพสถานที่ในการจัดประชุมผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมระดับทวีปเอเชียและโอเชเนีย ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์  2023 พระสังฆราช    ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย มาพบปะพูดคุยกับบรรดาผู้อำนวยการ(PMS) แบ่งปันเกี่ยวกับบริบทการแพร่ธรรมในเมืองไทยและเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการประชุม หลังจากนั้นมีคุณพ่อคลาเรนซ์ เดวาดัสซ์(Clarence Devadass) วิทยากรรับเชิญจากประเทศมาเลเซีย กรรมการด้านเทววิทยาของสมาพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย ได้แบ่งปันให้ความรู้เกี่ยวกับบริบทของการประกาศข่าวดีที่ได้สังเคราะห์จากผลของการประชุม FABC โอกาสพิเศษฉลอง 50 ปี วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2023 ผู้อำนวยการฯ แต่ละประเทศได้แบ่งปันข่าวสาร ข้อมูล และประสบการณ์การทำงานในประเทศของตนเอง

ประชุมผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมระดับทวีป

   ประชุมผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมระดับทวีป

         วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2023 หลังจากประชุมและสรุป ในช่วงบ่ายคณะผู้อำนวยการฯ เข้าคำนับพระคาร์ดินัลฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พร้อมทั้งเยี่ยมชมอาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยพระคุณเจ้าพระคาร์ดินัลได้แบ่งปันพูดคุยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์งานแพร่ธรรมของประเทศไทยและประวัติศาสตร์อาสนวิหารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์หลังปัจจุบัน จากนั้นคณะผู้อำนวยการได้เข้าเยี่ยมสถานเอกอัครสมณฑูตวาติกัน และเข้าพบมงซินญอร์ดาเนียล ทูมิเอล(Daniele TUMIEL) อุปทูตชั่วคราวของสถานสมณทูตประจำประเทศไทย

ประชุมผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมระดับทวีป

ประชุมผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมระดับทวีป

          วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2023 คณะผู้อำนวยการฯ ได้เดินทางไปเข้าร่วมมิสซาภาษาไทยที่วัดนักบุญมาร์โก ปทุมธานี และพบปะกับคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน เจ้าอาวาส มีการแสดงจากเด็ก เยาวชนและกลุ่มแม่บ้านจากชุมชนต่างๆ ที่ทางวัดนักบุญมาร์โกได้ทำงานประกาศข่าวดีด้วย หลังจากรับประทานอาหารร่วมกันแล้ว คณะผู้อำนวยการฯ รับฟังการแบ่งปันประสบการณ์การทำงานการประกาศข่าวดีในบริบทเมืองใหญ่ ในโอกาสนี้คุณพ่อบราซิล โรฮัน เฟรนันโด(Basil ROHAN FERNANDO) ผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม(PMS) ประเทศศรีลังกา ได้เป็นตัวแทนขอบคุณวัดนักบุญมาร์โกและคุณพ่ออาดรีอาโนที่ได้เปิดโอกาสมาร่วมมิสซาและรับฟังประสบการณ์ที่น่าสนใจ

ประชุมผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมระดับทวีป

 ประชุมผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมระดับทวีป

        การประชุมผู้อำนวยการ PMS ระดับทวีปปกติจะมีการจัดขึ้นทุก 2 ปี เวียนไปตามประเทศต่างๆ และครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่มีการรวมทวีปโอเชเนียเข้ามาร่วมประชุมด้วยเพราะเป็นทวีปที่มีตัวแทนเพียง 4 คนเท่านั้น เสร็จสิ้นการประชุม บรรดาผู้อำนวยการฯ ที่มาเข้าร่วมการประชุมต่างมีความประทับใจในการต้อนรับ สถานที่ และการจัดประชุม ทุกคนต่างพึงพอใจในบรรยากาศและอยากให้มีการจัดประชุมที่รวม 2 ทวีปเข้าด้วยกันอีก ซึ่งการประชุมครั้งต่อไปในปี 2025 จะจัดขึ้นในประเทศเวียตนามโดยมีคุณพ่อเยโรม เหงียน ดินห์ คอง(Jerome NGUYEN DINH CONG) รับเป็นเจ้าภาพ

        ขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรและความร่วมมือกันระหว่างประเทศในทวีปเอเชียและโอเชเนีย ทั้งนี้เพื่อให้งานธรรมทูตได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มกำลังความสามารถ และพระนามของพระองค์เป็นที่เทิดพระเกียรติตลอดไป

ผู้อํานวยการ PMS ประเทศไทย

คุณพ่อเปาโล ไตรรงค์  มุลตรี ผู้อํานวยการ สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS)ประเทศไทย
คุณพ่อเปาโล ไตรรงค์  มุลตรี
ผู้อํานวยการ
สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม
(PMS)ประเทศไทย


LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

14439478
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
356
1062
3651
3651
14439478
Your IP: 44.192.254.173
2023-10-04 04:49