ภาพยนตร์ Animation ประวัติยุวธรรมทูต
The Children Helping Children Story
บทเพลง "We Are The World"โดย สมณองค์กรยุวธรมทูต
เสียงบรรยายภาษาไทยโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
ต้นฉบับจาก PMS Malta